Odborná příprava

Termíny školení o odbroné způsobilosti jsou vyvěšeny na stránce  HZSPK

 

 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny termíny kurzů pořádaných Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje na stanicích územního odboru Klatovy a ve Školícím středisku Třemošná, ve kterých je možné získat požadovanou odbornou způsobilost pro výkon dané funkce v jednotce PO.
 

Územní odbor Klatovy (rok 2013)
Aretinova 129, 339 01 Klatovy

 
Kurz Jednotky Kategorie Termín
 Místo konání,
Poznámka,
Podmínky přijetí
V-24
Velitelé 
JPO V  21. - 23.února 2013 C1 Klatovy 8:00
Podmínky

2 roky v jednotce !
S-16
Strojníci

(ORP Klatovy)
JPO V 
(s CAS, DA)
1. - 2. března 2013 C1 Klatovy 8:00
Podmínky
 
věk 21 let !
S-8
Strojníci

(ORP Klatovy)
JPO V
(bez CAS, DA)
2. března 2013 C1 Klatovy 8:00
Podmínky 
S-16
Strojníci

(ORP Horažďovice a Sušice)
JPO V 
(s CAS, DA)
8. - 9. března 2013 C1 Klatovy 8:00
Podmínky
 
věk 21 let !
S-8
Strojníci

(ORP Horažďovice a Sušice)
JPO V
(bez CAS, DA)
9. března 2013 C1 Klatovy 8:00
Podmínky 
V-16
Velitelé - cyklika
JPO II a III 1. - 2. února 2013 C1 Klatovy 8:00
Podmínky

kurz V-40!
S-8
Strojníci - cyklika

(ORP Klatovy)
JPO II a III 9. února 2013 C1 Klatovy 8:00
Podmínky

kurz S-40!

S-8
Strojníci - cyklika

(ORP Horažďovice a Sušice)

JPO II a III 8. února 2013 C1 Klatovy 8:00
Podmínky

kurz S-40!
NDT-16
Nositelé DT
JPO II, III a V 22. - 23. března 2013 C1 Klatovy 8:00
Podmínky
 
Zdravotní způsobilost !
MP A
Motorové pily

(základní kurz 
66 hodin)

JPO II, III a V

dle zájmu

C1 Klatovy
P1 Sušice

MP B
Motorové pily

(přezkoušení)
JPO II, III a V termíny budou vypsány v průběhu roku dle domluvy C1 Klatovy
Podmínky 
VZOHV-8
Kurz vyprošťování
předurčené jednotky  21. září 2012 C1 Klatovy 8:00
P1 Horažďovice 8:00
P1 Sušice 8:00

8-hodinový praktický kurz

 


 

Školící středisko Třemošná
Ku staré cihelně, 330 11 Třemošná

 
 Termíny kurzů základní odborné přípravy členů jednotek SDH obcí kategorií JPO II a JPO III ve Školícím středisku Třemošná:
Kurz V-40 (pro velitele/velitele družstva jednotky SDH obce) 
OSNOVY l PŘIHLÁŠKA
14.5. - 18.5. 2013
Kurz S-40 (pro strojníka jednotky SDH obce)
OSNOVY l PŘIHLÁŠKA
16.4. - 20.4. 2013
 
 Termíny kurzů základní odborné přípravy členů jednotek SDH obcí kategorií JPO II a JPO III ve Školícím středisku Třemošná:
TCH-16 (pro technika dobrovolné jednotky PO)
OSNOVY l PŘIHLÁŠKA

26.4. - 27.4. 2013

PNV (práce na vodě) 
OSNOVY lPŘIHLÁŠKA
21.6. - 22.6. 2013
ZZZ (základy zdravotních znalostí) 
OSNOVY l PŘIHLÁŠKA
5.4. - 6.4. 2013

 

 

 pozn: Použity informace a tabulky ze stránek HZSPK (viz. odkaz)