Zásahová jednotka SDH

 

    Naše jednotka spadá do kategorie jednotky požární ochrany (JPO)  III/1 , což znamená že zajišťuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) v katastru obce Hojsova Stráž ale jelikož je naším zřizovatelem město Železná Ruda tak máme pole působnosti po celém Železnorudsku. Výjezdový čas je zákonem č. 133/1985 o požární ochraně stanoven do 10 minut, do této doby se musíme dostavit do zbrojnice a vyjet k zásahu.

 

    Členové zásahové jednotky jsou při výjezdových situacích svoláváni pomocí systému sirén a AMDS (Automated Message Delivery System) - SMS zprávami, které zasílá Krajské Operační Informační Středisko ( KOPIS ) v Plzni. Ve výsledku to vypadá tak, že ohlášení události členovi probíhá formou telefoního hovoru, kde přijmutím hovoru souhlasí s účastí u zásahu, po položení hovoru okamžitě přichází SMS zpráva s informacemi o charakteru události k níž bude vyjíždět. Takto získává operační důstojník lepší přehled při svolávání sil a prostředků.

 

 

 

Seznam členů zásahové jednotky

Karel Papež

velitel jednotky 

strojník
motorové pily


Ing. Ondřej Choleva

zástupce velitele

motorové pily
nositel DT
technik


Ing. Milan Kříž

motorové pily

strojník


Bc. Jaroslav Chalupský

velitel družstva
motorové pily

technik


Jan Chalupský

motorové pily
strojník
nositel DT


Věroslav Máca

motorové pily
strojník


Jiří Pscheidt

motorové pily
strojník


Vojtěch Rösel

hasič
nositel DT

 


Lukáš Pscheidt

hasič
nositel DT


Václav Tobrman

starší hasič
nositel DT
motorové pily


František Kačírek

starší hasič


Jiří Choleva

starší hasič
motorové pily


Martin Kulhánek

hasič
motorové pily


Roman Egr

hasič
nositel DT


Vysvětlivky :

nositel DT
  •  hasič proškolený a zdravotně způsobilý používat Dýchací Techniku
strojník
  • hasič proškolený na obsluhování podpůrných strojů ( čerpadlo , elektrocentrála ... ) strojník je také řidičem a zodpovídá za posádku jak cestou k zásahu tak ze zásahu
technik
  • pracovní náplní technika požární ochrany je provádění školení o požární ochraně a odborné přípravy

velitel družstva
  • hasič proškolený k velení družstva, musí být minimálně 3 roky v jednotce

starší hasič
  • člen který je v jednotce více jak tři roky