Aktualizace : Kultura,Odborná příprava ....

24.09.2010 09:19

    

     Byla založena a postupně bude doplňována sekce kultura,také vznikla sekce odborná příprava,kde se můžete dozvědět vše o školení konaných v roce 2010.Sekce pro obyvatelstvo bude sloužit k lepší informovanosti obyvatel.

Sekce   Odborná příprava

            Kultura

            Pro obyvatelstvo

            Dokumenty