Dýchací přístroj Saturn S5 a S7

Dýchací přístroj  Saturn S5 a S7

 

 Naše jednotka disponuje třemi kusy dýchací techniky s označením Saturn S5 SATURN a dvěmi kusy SATURN S7. Saturn je isolační vzduchový dýchací přístroj. Vdechovaný vzduch se odebírá z 5 l nebo 7 l ocelové lahve přes plicní automatiku.
Vydechovaný vzduch uniká ventilovou komorou do atmosféry.Proto Vás tento přístroj poskytuje úplnou nezávislost na okolní atmosféře, to zn., že Vám umožňuje pobyt v prostoru s nízkým obsahem kyslíku i v prostoru,kde je značná koncentrace nedýchatelných škodlivin.

 

Technické parametry  
plnící tlak vzduchu  200 kp/cm2
vodní obsah lahve  5 l a 7 l
zásoba stlačeného vzduchu  1000 l a 1400 l
otevírací podtlak automatiky  při 100 kp/cm2 20 kp/m2
doba ochrany uživatele při spotřebě 30 l/min  33 min
varovná píšťala signalizuje při poklesu tlaku na  40 +- 10 kp/cm2
pohotovostní váha přístroje  12 kg

 

 

ČINNOST PŘÍSTROJE:

 

Jestliže se uživatel dýchacího přístroje nadechne,vzniká v jeho ústech podtlak.
Tento podtlak se přenáší VRAPOVOU hadicí pod membránou plicní automatiky.Membrána se začne pohybovat směrem dolu a pomocí speciálního pákového mechanizmu otevírá kuželku automatiky která až dosud bránila průtoku stlačeného vzduchu z lahve do automatiky.Podle výše podtlaku pod membránou to zn. Podle hloubky nádechu,proudí odpovídající množství vzduchu do automatiky,prochází injektorem do VRAPOVÉ hadice,úst a plic uživatele. Po skončení nádechu podtlak pod membránou zaniká,membrána se vrací do původní polohy a kuželka automaticky opět průtok vzduchu uzavře.Při výdechu vzniká v dýchacím systému přetlak,který otevře membránu ventilové komory a vydechovaný vzduch uniká do atmosféry.Tento cyklus se při dalším nádechu opakuje.