2.4.2011 Školení NDT

2.4.2011 Školení NDT

 

Ve dnech 1 - 2.4.2011 se naše jednotka společně s jednotkou Železné Rudy zúčastnila školení " Nositelů Dýchací Techniky ''.
 
 První den probíhala na hasičské stanici C1 v Klatovech teoretická příprava.Tato příprava se týkala pouze členů,kteří tuto přípravu ještě neabsolvovali.My jsme na této přípravě byli zastoupení Vojtou Röselem a Františkem Kačírkem. Druhý den probíhala praktická část v polygonu na hasičské stanici Plzeň - Košutka,této části školení se už zúčastnilo více členů naší jednotky.Do výcvikového polygonu se chodilo po 3 lidech a vzhledem k tomu že se výcviku zúčastnilo přes 50 lidí ,tak jsme měli chvilku čas. Dostali jsme k sobě průvodce a vyrazili jsme na prohlídku místní stanice,kde jsme mohli vidět mnoho zajímavé techniky.Když přišel náš čas na praktický výcvik dostavili jsme se do výcvikového polygonu.Někteří z nás měli možnost si vyzkoušet lepší dýchací techniku než kterou disponujme a rozšířit si tak obzory.Nejprve se šlo do rozcvičovny kde každý musel podstoupit 3 rozcvičovací disciplíny, které se skládaly z běžícího pásu,30 metrového žebříku a kladiva.
 
Poté se již šlo do samotného polygonu. Polygon má simulovat těžké podmínky v neznámém,silně zakouřeném prostředí kde se skupina musí plazit celou dobu po 4 a hmatem si hledat cestu.Všichni si musí pomáhat aby se nikomu nic nestalo a musí mezi sebou komunikovat,což už samotná komunikace je s nasazenou maskou problém,nehledě na to že v celém polygonu jsou pouštěny rušící zvuky a řev. Výcvik dopadl dobře, nikdo z našich nepřišel k újmě a všichni jsme se v pořádku vrátili domů s nově nabytými zkušenostmi.
 
 
Omluvte horší kvalitu fotek,foceno telefonem!
 

 

 

Fotogalerie